Rederiaktiebolaget Ballerina

Box 16270

103 25 Stockholm

08-6114000
Söka jobb, heltid eller extra mejla oss på:
jobb@rederiballerina.se
Glömt eller tappat något ombord?Hör av dig till:

hittegods@rederiballerina.se


eller mellan kl 07 och 16 på telefon 08-202200